Voertuig in stalling

Wat mag je wel en niet doen in een garagebox?

Een garagebox kan je voor veel dingen gebruiken; de opslag van inboedel, de stalling van een voertuig of als kantoor. Maar niet alles mag, in dit artikel vertellen we je precies wat je wel en niet mag doen in jouw garagebox.

Dit mag je wél doen

Wat je mag doen in je garagebox hangt gedeeltelijk af van het bestemmingsplan. Sommige garageboxen hebben de bestemming van werkruimte, dit betekent dat je ze ook mag gebruiken om erin te werken. Dit betekent ook dat je de garagebox kan gebruiken als bedrijfsadres. Mocht er een aanbieder zijn die werken in de box niet toestaat, dan mag je deze ruimte ook niet als bedrijfsadres gebruiken. Stel dat het bestemmingsplan puur is voor de stalling van een voertuig, is het vaak verboden om andere spullen erbij op te slaan. Check bij de huur van een garagebox dus goed wat het bestemmingsplan is, zodat je zeker weet wat wel en niet mag.

Hiernaast kan je een garagebox natuurlijk ook gebruiken voor het opslaan van allerlei verschillende dingen. Zo kun je de inboedel tijdelijk opslaan tijdens een verbouwing, of je prachtige oldtimer stallen. Let ook goed op dat de garagebox aansluit bij wat jij erin wilt doen of opslaan. Wanneer je je meubels erin wilt opslaan is het belangrijk dat de box goed vochtvrij is, en als je je autobanden wilt bewaren is het belangrijk dat de temperatuur niet te erg schommelt.

Dit mag je niet doen

Er zijn een aantal vanzelfsprekende dingen die je niet in een garagebox mag doen, zo is het hebben van een hennepkwekerij of drugslab natuurlijk verboden net als alle andere dingen die met criminaliteit te maken hebben.

Hiernaast zijn er ook wat minder voor de hand liggende dingen die je niet mag doen en opslaan in je garagebox. Zo mag je niet overnachten in één van de boxen, zelfs niet als je een garagebox naast je woonhuis hebt, in dat geval heb je speciaal toestemming van de gemeente nodig.

Ook is er een lijst met spullen die je niet op mag slaan in een garagebox. Zo zijn alle brandbare vloeistoffen, zoals benzine, diesel, terpentine en thinner verboden, net als oxiderende en ontploffende stoffen zoals bijvoorbeeld salpeterzuur. Ook zijn giftige stoffen als blauwzuur verboden en mogen ook bijtende en irriterende stoffen niet als zoutzuur. Hiernaast is het niet toegestaan om levende dieren te houden, afvalstoffen op te slaan, (kunst)mest te bewaren, vuurwerk op te slaan en mogen ook gasflessen en accu’s niet bewaard worden in een garagebox.

Op zoek naar een garagebox

Ben je op zoek naar een garagebox? Met de UnitExpert Keuzehulp helpen we jou met het vinden van de beste garagebox bij jouw in de buurt. Op basis van jouw criteria, of dat nou prijs of veiligheid is, zoeken wij naar de beste optie.

Gebruik de keuzehulp
© UnitExpert 2023